O Cenách Jantar

Soška pro laureáty Cen Jantar

Od roku 2018 jsou v Moravskoslezském kraji vyhlašovány Ceny Jantar.  Jde o každoroční oceňování mimořádných uměleckých výkonů v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury.

Ceny Jantar představují platformu pro profesní a společenské ocenění umělců a uměleckých souborů, tvořících na území Moravskoslezského kraje. Smyslem cen je také zviditelnění vynikajících výsledků, kterých nominovaní umělci během aktuálně posuzovaného kalendářního roku dosáhli.

Iniciátorem Cen Jantar, garantem nezávislosti a zároveň svolavatelem odborných porot je internetový kulturní portál Ostravan.cz. Galavečer spojený s oceňováním laureátů zajišťuje společnost ProJantar s.r.o.

Projekt finančně podporuje Moravskoslezský kraj.

Pravidla pro vyhlašování nominací a pro následné volby laureátů upravuje statut, který je zveřejněn na tomto webu.