Moravskoslezský kraj bude mít kulturní ceny


Od roku 2018 budou v Moravskoslezském kraji udělovány Ceny Jantar. Půjde o každoroční oceňování mimořádných uměleckých výkonů v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury.

Ceny Jantar budou představovat platformu pro profesní a společenské ocenění umělců a uměleckých souborů, tvořících na území Moravskoslezského kraje. Smyslem cen bude také zviditelnění vynikajících výsledků, kterých nominovaní umělci během aktuálně posuzovaného kalendářního roku dosáhli.

Vyhlašovatelem Cen Jantar, garantem nezávislosti a zároveň svolavatelem odborných porot bude Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz. Ten je v současnosti vydavatelem nejsilnějšího internetového kulturního média v Moravskoslezském kraji Ostravan.cz.

Nominace na udělení Ceny Jantar za rok 2017 budou v jednotlivých kategoriích oznámeny v lednu a v únoru 2018. Laureáti Ceny Jantar budou vyhlášeni na galavečeru, který se uskuteční 15. dubna 2018 za účasti významných představitelů kulturního života Ostravy a Moravskoslezského kraje a bude veřejně přístupný. Informace o předprodeji, místu konání a počtu uvolněných vstupenek na galavečer budou včas oznámeny.

Pravidla pro vyhlašování nominací a pro následné volby laureátů bude upravovat statut, který bude zveřejněn do konce roku 2017. Do té doby zveřejníme i jednotlivé kategorie, ve kterých budou ceny uděleny, a jména členů sedmi odborných porot, které budou o ocenění rozhodovat.

Informace o přípravách prvního ročníku Cen Jantar budou v nejbližších dnech postupně publikovány na tomto webu a na stránkách kulturního deníku Ostravan.cz i v dalších médiích.