CENY JANTAR | Nominace na Cenu Jantar v muzikálové kategorii: Gabrišová, Horká, Kavecká, Čiernik, Holý a Kapl

Nominace na Cenu Jantar v muzikálové kategorii: Gabrišová, Horká, Kavecká, Čiernik, Holý a Kapl

Pořadatelé Moravskoslezských uměleckých Cen Jantar zveřejnili nominace v kategorii muzikál a opereta. Za role ztvárněné v inscenacích na území Moravskoslezského kraje v roce 2023 jsou nominovány tři umělkyně a tři umělci.

Porota rozhodovala ve složení Pavel Bár, Lukáš Helcelet, Josef Herman, Michael Prostějovský a Milan Bátor, který byl pro tento ročník zvolen předsedou poroty. Nominováni jsou tito umělci s následujícím zdůvodněním:

MUZIKÁL A OPERETA – ŽENY


Andrea Gabrišová za roli Nancy v inscenaci Oliver! (Hudba a libreto: Lionel Bart.  Český text: Jiří Josek. Úprava a aktualizace českého textu: Michael Prostějovský. Režie: Lumír Olšovský. Hudební nastudování: Marek Prášil. Choreografie: Denisa Komarov Kubášová a Lumír Olšovský. Premiéra 5. října 2023 v Národním divadle moravskoslezském Ostrava)

Andrea Gabrišová v roli Nancy bezezbytku zúročila své taneční a herecké zkušenosti. Zároveň se představila v nové pěvecké poloze a ukázala, že si umí poradit i s náročnými party. Škálou hereckých prostředků dokázala věrohodně odstínit veškeré povahové rysy své postavy. Její Nancy je silná žena, která však divákům ukazuje i svou křehkou a citlivou stránku a stejně tak srší živelností a temperamentem při hromadných tanečních scénách, do kterých vstupuje s obdivuhodnou energií a nasazením. Přirozeně a pohotově také reaguje na okolní dění. Rolí Nancy Gabrišová prokázala, že patří k nejvýraznějším mladým talentům působícím na muzikálové scéně NDM.


 

obrazek článku

Michaela Horká za roli Paní Lovettové v inscenaci Sweeney Todd: Ďábelský lazebník z Fleet Street (Hudba a texty písní: Stephen Sondheim. Libreto: Hugh Wheeler. Režie: Juraj Čiernik
Hudební nastudování: Marek Prášil. Choreografie: Jana Burkiewiczová. Premiéra. 2. února 2023 v Národním divadle moravskoslezském Ostrava)


Mimořádně složitou roli pekařky Lovettové ztvárnila Michaela Horká s obrovským nasazením a v široké a pestré škále jejích charakterových vlastností. Postavu zvládla originálními výrazovými prostředky a pěveckou interpretací. Mimořádně věrně vykreslila charakter ženy zhrzené životem a slepě oddané muži, který zásadním způsobem překročil hranice touhy po potrestání viníků a vydal se cestou slepé pomsty hraničící s nenávistí k celému světu kolem. Horká precizně vystihla představy autorů a její ztvárnění působí věrohodně, s nadsázkou, avšak bez karikování, k němuž může rukopis hry svádět. Je příkladem propojení herecké a pěvecké dokonalosti, tak často na naší muzikálové scéně chybějící. Náročný pěvecký part pojala s velkou expresivitou.


 

obrazek článku

Tereza Kavecká za roli Marii Rainerové v inscenaci Za zvuků hudby (Hudba a texty písní: Richard Rodgers. Libreto: Oscar Hammerstein II. Překlad: Jiří Josek. Režie: Roman Štolpa. Hudební nastudování: František Šterbák. Choreografie: Tomáš Kuťák. Premiéra: 28. května 2023 ve Slezském divadle Opava.


Tereza Kavecká ztvárnila věrohodně postavu mladé dívky, jejíž životní peripetie vedou z kláštera k nelehké výchově citově deprimovaných dětí barona von Trappa. Dokáže si je získat svým přirozeným charismatem a mateřským citem. Má pochopení pro každou legraci a vyhýbá se afektu a tradičnímu modelu dominantní výchovy. Kavecká je přirozenou oporou inscenace a po taneční i pěvecké stránce odevzdává cituplný a brilantní výkon. Její pozvolná proměna z mladé naivní dívky v zodpovědnou ženu, která přijala na svá bedra nelehkou osudovou roli, je po herecké stránce velmi přesvědčivá a dojemná. Kavecká je roznětkou i ozdobou opavské inscenace a její interakce s dětmi je půvabnou ukázkou vrozené intuice a celoživotních zkušeností.


 

obrazek článku

MUZIKÁL A OPERETA / MUŽI


Juraj Čiernik za roli Fagina v inscenaci Oliver! (Hudba a libreto: Lionel Bart.  Český text: Jiří Josek. Úprava a aktualizace českého textu: Michael Prostějovský. Režie: Lumír Olšovský. Hudební nastudování: Marek Prášil. Choreografie: Denisa Komarov Kubášová a Lumír Olšovský. Premiéra 5. října 2023 v Národním divadle moravskoslezském Ostrava)


Vůdce dětského gangu zlodějíčků Fagin je osobou, v níž se střetává dobrácká povaha s chorobnou touhou po penězích, bohatství a bezstarostném životě. Čiernik dokázal protikladné stránky této postavy vyjádřit pomocí přesně volených hereckých prostředků. Jeho charakteristika mamonem ovládaného kriminálníka je expresivní a rozkošná současně. Pěvecky Čiernik odvádí znamenitý výkon, v němž dokonale zúročil své mimořádné hlasové možnosti. Jeho mohutný basový fond se dokáže vyšplhat do falzetových výšek s naprostou přirozeností a intonační jistotou. Čiernik odevzdal Faginovi své osobní kouzlo s dosud nebývalou intenzitou.


 

obrazek článku

Marek Holý za roli Fagina v inscenaci Oliver. (Hudba a libreto: Lionel Bart.  Český text: Jiří Josek. Úprava a aktualizace českého textu: Michael Prostějovský. Režie: Lumír Olšovský. Hudební nastudování: Marek Prášil. Choreografie: Denisa Komarov Kubášová a Lumír Olšovský. Premiéra 5. října 2023 v Národním divadle moravskoslezském Ostrava)


Marek Holý se zhostil rozporuplné postavy Fagina, vůdce dětské bandy zlodějíčků viktoriánského Londýna, s naprostou hereckou i pěveckou bravurností. V davových scénách je zcela dominujícím pánem jevištní situace, v intimních partech pak dává s citem nahlédnout do nitra ztvárněné postavy. Jeho Fagin není zločincem, nýbrž člověkem, který si svoji cestu v důsledku okolností a doby zvolil mimo rámec právních a společenských norem. Přes silné prvky hereckého individualismu však hostující Holý tvoří s domácím muzikálovým souborem kompaktní celek. Pozoruhodná je rovněž jeho brilantní souhra s představiteli dětských rolí a dětské company.


 

obrazek článku

Zdeněk Kapl za roli Vodníka Čochtana v inscenaci Divotvorný hrnec (Hudba: Burton Lyne. Libreto: E. Y. Harburg, Fred Saily. Režie: Roman Štolpa. Hudební nastudování: František Šterbák. Choreografie: Martin Tomsa. Premiéra: 17. prosince 2023 ve Slezském divadle Opava.


Po dlouholetém operním angažmá opavský barytonista Zdeněk Kapl nastoupil do významných muzikálových rolí, které upozorňují na jeho vrozené komické nadání. V roli Čochtana Kapl nalezl dosud nejúspěšněji svou osobní polohu a dokázal pohádkovou postavu zamilovaného vodníka ztvárnit s ryzím člověčenstvím, hravostí a půvabnou hereckou charakteristikou. Jeho Čochtan je zemitou originální figurkou, která poutá pozornost a baví svými legračními kousky, rozpustilostí a přesně stylizovanou naivitou. Vedle značného pohybového nadání Kapl v Čochtanovi rozvinul naplno svůj herecký talent, mnohotvárné hlasové možnosti a odvedl svou životní roli, za kterou se chodí na představení.