CENY JANTAR | Nominace na Cenu Jantar za rok 2023 v kategorii výtvarné umění

Nominace na Cenu Jantar za rok 2023 v kategorii výtvarné umění

Pořadatelé Moravskoslezských uměleckých Cen Jantar zveřejnili nominace v kategorii výtvarné umění. Za výstavy realizované v roce 2023 jsou nominováni tři umělci. Jméno laureáta bude vyhlášeno 22. dubna 2024 v Ostravě.


Výtvarná porota Cen Jantar pracovala ve složení Jiří Jůza, Gabriela Fraisová Maňáková, Martin Mikolášek, Marek Pokorný a Milan Weber, který byl pro tento ročník zvolen předsedou poroty. Nominovaní jsou (v abecedním pořadí) celkem tři umělci.


LENKA GLISNÍKOVÁ


Lenka Glisníková studovala v ateliéru fotografie Michala Kalhouse na Fakultě umění Ostravské univerzity a poté absolvovala magisterské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Médium fotografie však inspirativně rozšiřuje o tvorbu instalací a objektů poukazujících na důsledky současných změn našeho životního stylu a jako určující pro náš způsob práce, odpočinku, přemýšlení a organizaci času vnímá především nové technologie. V roce 2023 vytvořila pro výstavu laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého nepřehlédnutelnou instalaci pro rozlehlý prostor bývalého hobbymarketu Bauhaus (PLATO, Ostrava), výstavu Have You Finished Everything On Your To-do List? pro Fotografickou galerii Fiducia v Ostravě a koncem roku 2023 začala její samostatná výstava v referenční galerii současného umění Meet Factory. Lenka Glisníková se v posledních letech stala nepřehlédnutelnou postavou současné české umělecké scény.


 

obrazek článku

JAROSLAV KOLÉŠEK


Jaroslav Koléšek, pevně zakotvený na české výtvarné scéně již pětadvacet let, je vnímán, nejen jako sochař rozvíjející současným způsobem toto médium, ale také jako umělec, který ho výrazně překračuje a hledá nové formy a materiály. Dlouholetým tématem je spojení technických a industriálních témat, které se mu stávají prostředkem k širší reflexi intimity, událostí a míst, spojující se v mohutném humanistickém rámci.  V roce 2023 byla jeho tvorba prezentovaná v Galerii výtvarného umění v Ostravě na výstavě Technointim, která měla široký a kladný ohlas.

obrazek článku

JAKUB ŠPAŇHEL


Jakub Špaňhel, karvinský rodák, je již více než dvě dekády nezpochybnitelnou osobností umělecké scény. To potvrdil i rozsáhlým průřezem prací za posledních 15 let v Galerii města Karviné a na Zámku Fryštát pod názvem Šikmý kostel pod Skalou. V roce 2023 se samostatně prezentoval také v pražské Smetana Q Gallery výstavou Oblaka pod zlatými hvězdami. Již za studií na Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Davida a Milana Knížáka si vytvořil charakteristický malířský styl spočívající v uvolněném expresivním rukopise poučeným gestickou malbou i barokní rozmáchlostí. Maluje reálné věci, neboť mu připadají natolik zajímavé, že více podnětů nepotřebuje. Pestrá škála tradičních témat – sakrální architektura, městská krajina, potemnělé noční scénerie, interiér, portrét figury, akt, motýli či květiny - dosahuje  v redukované formě jasnosti sdělení a vyjádření podstaty. Malba je pro Jakuba Špaňhela bytostnou potřebou a nutností.

obrazek článku