CENY JANTAR | Na Cenu Jantar za literaturu jsou nominováni Binar, Černý, Hruška, Slíva a Wilková

Na Cenu Jantar za literaturu jsou nominováni Binar, Černý, Hruška, Slíva a Wilková

Pořadatelé Moravskoslezských uměleckých Cen Jantar zveřejnili nominace za literaturu. Odborná porota se rozhodla nominovat celkem pět autorů za knihy, které se dostaly k rukám čtenářů v minulém roce. Slavnostní udílení cen se bude konat 17. dubna 2023 v ostravském Domě kultury Poklad, výroční cenu za literaturu získá jeden z nominovaných. 

Odborná porota pracovala ve složení Iva Málková, Joanna Maksym Benczew, Jan Malura, Simona Martínková Racková a Libor Magdoň, který byl pro letošní ročník zvolen předsedou poroty. Níže uvádíme odůvodnění jejího verdiktu.


Petr Hruška: Spatřil jsem svou tvář (Host, Brno 2022)


Jeden z klasiků současné české literatury dokazuje, že je stále schopen hledat nové cesty. V poslední knize se inspiruje pětistým výročím Magalhãesovy plavby kolem světa a dobovou zprávou o ní. Exotická jinakost vzdálených zemí a staré svědectví o cestě tu vytvářejí nečekanou symbiózu s moderním básnickým viděním. Úžas při setkání s neznámým a dobrodružná plavba, při níž člověk poznává svět i sebe samého, přináší aktuální a srozumitelné poselství.


Vít Slíva: Vzkřísit to vše (Perplex, Opava, 2021, na trh ale uvedeno v roce 2022)


Autorský výběr ze Slívových básnických deníků. První i druhý oddíl knihy zpřístupňují čtenáři dosud nepublikované autorovy básně, uchovávané zatím jen v jeho osobních záznamech. V první části je každý zážitek navíc vyjádřen dvakrát: jednou prozaickou deníkovou formou, podruhé básní. Ukazuje tak kořeny poetické inspirace a nabízí vlastně i učebnici Slívovy poetiky. Kniha představuje reprezentativní antologii ze života pohlceného poezií a poetickým vnímáním reality. Vít Slíva se v ní ukazuje jako básník záměrně navazující na bohatou tradici české především intimní i reflexivní lyriky.


Ivan Binar:  Kudy? Tudy! ( Protimluv, Ostrava 2022)


V edici Česká próza nakladatelství Protimluv vyšlo vyprávění čerpající ze vzpomínek, které znovu vrací na scénu události zvláště šedesátých a sedmdesátých let 20. století. V jazykově kultivovaném podmanivém vyprávění opět ožívá Ostrava i její osobnosti a instituce, už zdánlivě zmizelé v minulosti.  Zároveň je próza příběhem o rozhodnutích (politických i intimních), která převracejí život. Jak je u autora zvykem, mísí se tu absurdní s faktickým, panoptikální s racionálním a rafinované s bezelstným.


Miroslav Černý: Proleženiny (Protimluv, Ostrava 2022)  


Ve své sedmé básnické sbírce buduje Miroslav Černý  básnický svět z problémů a strastí lyrického mluvčího i celé civilizace.  Ve třech částech (Společenská smlouva, Zprávy ze světa, Dekubity) je čtenář svědkem hledání řádu a hodnot v chaosu, hledání něčeho, s čím se budeme cítit bezpečněji.  Svou společenskou skepsi vyslovuje básník v české literatuře poměrně vzácným žánrem: lyrickou esejí, v níž se racionalita a intelektuální jazyk prolínají se svěží a dojemně působící metaforikou.


Scarlett Wilková: Až uvidíš moře (Motto, Praha 2022)


Kniha mapuje osudy několika generací řecké komunity u nás od roku 1948 až po současnost. Autorka využila svědectví bývalých exulantů, kteří uprchli do Československa před řeckou občanskou válkou. Nevytvořila z jejich vyprávění jen dokument, ale především plnohodnotný a silný román s psychologickou kresbou různorodých postav i svěžím vhledem do každodenního soužití přišedších s domácími. Zdařile tak propojila ostravské reálie s všelidským a stále aktuálním tématem.


Šestý ročník udílení Cen Jantar se bude konat 17. dubna 2023 v Domě kultury Poklad. Další informace a předprodej vstupenek na galavečer: www.cenyjantar.cz