O Cenách Jantar

Soška pro laureáty Cen Jantar

Od roku 2018 jsou v Moravskoslezském kraji vyhlašovány Ceny Jantar.  Jde o každoroční oceňování mimořádných uměleckých výkonů v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury.

Ceny Jantar představují platformu pro profesní a společenské ocenění umělců a uměleckých souborů, tvořících na území Moravskoslezského kraje. Smyslem cen je také zviditelnění vynikajících výsledků, kterých nominovaní umělci během aktuálně posuzovaného kalendářního roku dosáhli.

Iniciátorem Cen Jantar, garantem nezávislosti a zároveň svolavatelem odborných porot je Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz. Ten je v současnosti vydavatelem nejsilnějšího internetového kulturního média v Moravskoslezském kraji Ostravan.cz. Galavečer spojený s oceňováním laureátů zajišťuje společnost ProJantar s.r.o.

Nominace na udělení Ceny Jantar za rok 2018 budou v jednotlivých kategoriích oznámeny v lednu 2019. Laureáti Ceny Jantar budou vyhlášeni na galavečeru, který se uskuteční 3. března 2019 za účasti významných představitelů kulturního života Ostravy a Moravskoslezského kraje a který bude veřejně přístupný.

Pravidla pro vyhlašování nominací a pro následné volby laureátů upravuje statut, který je zveřejněn na tomto webu.